Politica de confidențialitate

I. GENERALITĂȚI

1. Informații privind colectarea datelor cu caracter personal

În continuare vă informăm despre colectarea datelor personale atunci când utilizați site-ul nostru. Datele personale sunt toate datele care vă privesc personal, de exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul de utilizator.

Partea responsabilă în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul General al UE Privind Protecția Datelor (GDPR) este Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, e-mail: info@promo-anvelope.ro, site web: promo-anvelope.ro (a se vedea detaliile noastre imprimate). Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat la adresa info@promo-anvelope.ro sau la adresa noastră poștală, cu mențiunea pentru „ofițerului FAO pentru protecția datelor”.

Utilizarea funcțiilor site-ului nostru este în mod fundamental posibilă fără prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să consultați observațiile corespunzătoare de mai jos cu privire la datele (cu caracter personal) transmise din punct de vedere tehnic de dumneavoastră către noi. Dacă utilizăm furnizori de servicii contractați pentru funcțiile individuale ale ofertei noastre sau dacă dorim să utilizăm datele dumneavoastră în scopuri publicitare, vă vom informa pe larg mai jos cu privire la procedurile respective. În cele din urmă, vom enumera criteriile cu privire la durata stabilită a stocării datelor.

2. Scopurile și temeiul juridic ale prelucrării

Cu excepția cazului în care se prevede altfel sau se specifică altfel, scopul activităților noastre de prelucrare a datelor este exercitarea propriilor noastre scopuri de afaceri.

Folosim diferite temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor.

 • Dacă ne dați consimțământul pentru anumite operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic este articolul 6 I lit. A din GDPR denumit în continuare „consimțământ”).

 • Daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru inițierea sau executarea unui contract a cărui parte contractantă (potențială) este persoana care face obiectul datelor, de exemplu, daca va interesați de produsele și/sau comandați bunuri de la noi și prelucrarea datelor este necesara pentru livrarea bunurilor, Articolul 6 I lit. B din GDPR este temeiul juridic (denumit în continuare „executarea contractului”).

 • În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor de depunere a declarațiilor fiscale, articolul 6 I lit. c din GDPR este temeiul juridic.

 • În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, de exemplu, în cazul în care un vizitator al unuia dintre depozitele noastre a fost rănit și datele sale au trebuit să fie transmise unui medic și/sau spital, Articolul 6 I lit. D din GDPR este temeiul juridic.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal poate, în conformitate cu articolul 6 I lit. F din GDPR, să fie permisă în conformitate cu legislația privind protecția datelor, dacă este necesar pentru protecția unui interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, în măsura în care interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu predomină (denumite în continuare „echilibrul intereselor”). Luăm în considerare performanța afacerii noastre în interesul protejării locurilor de muncă ale angajaților noștri și a bunăstării acționarilor ca fiind interesul nostru legitim fundamental. Acest lucru este, de asemenea, acoperit de interesele legitime ale societăților descrise în mod expres de legiuitorul european. Prin urmare, se poate presupune un interes legitim dacă persoana vizată și compania se află într-o relație de client-furnizor (considerentul 47 propoziția 2 din GDPR) sau datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

3. Drepturile Dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la noi în ceea ce privește datele personale care vă privesc:

 • Dreptul la informare

 • Dreptul la rectificare sau ștergere

 • Dreptul la restricționarea prelucrării

 • Dreptul de a vă opune prelucrării

 • Dreptul la portabilitatea datelor

De asemenea, aveți dreptul să ne adresați o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul unei autorități de supraveghere a protecției datelor. Drepturile dumneavoastră sunt reglementate în capitolul 3 din GDPR.

4. Opunerea sau revocarea procesării datelor dumneavoastră

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, le puteți revoca în orice moment. O astfel de revocare va afecta legitimitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal după ce ne-ați notificat.

În măsura în care ne bazăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe echilibrul intereselor, vă puteți opune prelucrării. Acesta este cazul în care, în special, prelucrarea nu este necesară pentru a îndeplini un contract cu dumneavoastră, care este descris de noi în fiecare caz, în următoarea descriere a funcțiilor. În cazul unei astfel de revocări, vă vom solicita să explicați motivele pentru care nu ar trebui să procesăm datele dumneavoastră personale așa cum am făcut. În cazul unei obiecții justificate, vom examina situația și vom întrerupe sau adapta prelucrarea datelor sau vă vom informa cu privire la motivele noastre legitime convingătoare cu care continuăm prelucrarea.

Desigur, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare și de analiză a datelor în orice moment. În ceea ce privește obiecția dumneavoastră față de publicitate, ne puteți contacta utilizând detaliile prezentate în secțiunea 1.

5. Destinatari și categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastră personale

Informațiile despre clienții noștri sunt importante pentru noi și ne ajută să optimizăm serviciile pe care le oferim. Transmitem informațiile pe care le primim către terțe părți doar în măsura descrisă mai jos:

 • Companii asociate: Auto-Raifen GmbH SLTD transmite date cu caracter personal (și date de utilizator) companiilor asociate și filialelor acestora în scopul prelucrării comenzilor. Aceste companii sunt fie supuse acestei politici de confidențialitate, fie respectă liniile directoare care oferă cel puțin la fel de multă protecție ca această politică de confidențialitate.

 • Furnizori de servicii: Angajăm alte companii și persoane fizice pentru a îndeplini anumite sarcini pentru noi. Exemplele includ: Livrarea coletelor, trimiterea de scrisori sau e-mailuri, procesarea plăților (card de credit, debit direct, facturi), întreținerea listelor noastre de clienți, analiza bazelor noastre de date, activitatea de publicitate și serviciul pentru clienți. Acești furnizori de servicii au acces la informațiile personale de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile. Cu toate acestea, ei nu le pot utiliza în alte scopuri. În plus, aceștia sunt obligați să gestioneze informațiile în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legislația actuală privind protecția datelor.

 • Furnizorii de servicii din afara UE/SEE: Nu putem exclude faptul că subcontractanții noștri utilizează alți furnizori de servicii în țări terțe. În conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din GDPR, obligăm toți furnizorii de servicii să adere la garanții adecvate și corespunzătoare în conformitate cu articolul 44 din GDPR (transfer către țări terțe).

 • Serviciul „Predict”
  Ne străduim întotdeauna să îmbunătățim serviciul nostru pentru clienți și să facem achiziția până la acceptarea bunurilor prietenoasă cu clienții, să economisească timp și să fie auto-determinată. Acum vă oferim așa-numitul serviciu „Predict” în transportul național de mărfuri achiziționate de la noi. În primul rând, veți fi informat de furnizorul nostru de servicii prin SMS și/sau e-mail că pachetul dumneavoastră se află în drum și că livrarea va avea loc în ziua următoare. În cazul în care această zi este potrivit pentru dumneavoastră, nu trebuie să faceți nimic altceva. Dacă ziua nu este potrivită, aveți diferite opțiuni de schimbare care fac ca primirea bunurilor să fie mai flexibilă, plăcută și sigură pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vizitați www.dpd.com

 • Cont și date personale despre clienți dacă suntem obligați legal să facem acest lucru, sau dacă acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare termenii și condițiile noastre generale de afaceri sau alte acorduri, sau pentru a proteja drepturile noastre, precum și drepturile clienților noștri și a terților. Aceasta include schimbul de date cu companiile specializate în prevenirea și minimizarea efectelor utilizării necorespunzătoare a cardurilor de credit și a fraudelor. Precizăm în mod explicit că, în această privință, datele nu sunt transmise pentru uz comercial ceea ce contravine termenilor acestei politici de confidențialitate.

 • Transmiterea voluntară a datelor: După plasarea cu succes a unei comenzi, aveți opțiunea de a lua parte la un sondaj de marketing în mod voluntar, astfel încât să putem continua să îmbunătățim serviciile noastre pentru dumneavoastră. Exemplu: Buletin informativ pentru companiile partenere. Temeiul juridic este articolul 6 alin.1 lit. A din GDPR („consimțământ”).

6. Criteriile de stocare a datelor cu caracter personal

Procesăm datele cu caracter personal în conformitate cu temeiul juridic menționat în această declarație și stocăm datele cu caracter personal. În cazul în care datele nu mai sunt necesare în mod obișnuit pentru a iniția un contract sau pentru a îndeplini contractul, acestea se șterg în conformitate cu perioada legală de păstrare respectivă.

7. Modificări ale politicii de confidențialitate

Din motive juridice și/sau organizaționale ale companiei, modificările sau ajustările aduse politicii noastre de confidențialitate pot fi necesare în viitor, chiar și la scurt timp. Vă rugăm să rețineți versiunea curentă a politicii noastre de confidențialitate.

II. PRELUCRAREA DATELOR PENTRU FIECARE TIP DE UTILIZARE 

1. Colectarea de date cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru

În cazul utilizării pur informative a site-ului, adică dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați informații, colectăm numai datele personale pe care browser-ul dumneavoastră le transmite serverului nostru. Dacă doriți să vizualizați site-ul nostru, colectăm următoarele informații care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a afișa site-ul nostru și pentru a asigura stabilitatea și securitatea:

 • Adresa IP

 • Data și ora cererii

 • Diferența de fus orar față de fusul orar Greenwich (GMT)

 • Conținutul cererii (pagină specifică)

 • Status Acces /codul de stare HTTP

 • Cantitatea de date transmise

 • Site-ul web de la care provine cererea

 • Browser-ul

 • Sistem de operare și interfața acestuia

 • Limba și versiunea de software a browser-ului.

În plus față de datele menționate mai sus, cookie-uri sunt stocate pe computer atunci când utilizați site-ul nostru. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe hard disk de către browser-ul pe care îl utilizați și prin care locația care setează cookie-ul (aici noi) primește anumite informații. Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruși pe computer. Ele servesc pentru a face oferta de Internet mai ușor de utilizat și mai eficientă. Temeiul juridic al prelucrării datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR („echilibrul intereselor”).

2. Contact

Atunci când ne contactați prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, informațiile pe care le furnizați (adresa dumneavoastră de e-mail, numele și numărul dumneavoastră de telefon, dacă este cazul) vor fi stocate de noi pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Ștergem datele care apar în acest context după ce stocarea nu mai este necesară sau limităm procesarea dacă există cerințe legale de păstrare.

În cazul în care sunteți un client de-al nostru și aveți, de exemplu, întrebări sau plângeri cu privire la comanda dumneavoastră, temeiul juridic al prelucrării datelor este articolul 6 alin.1 lit. B din GDPR („executarea contractului”). Dacă nu sunteți client al nostru, temeiul juridic este articolul 6 alin.1 lit. F din GDPR („balanța intereselor”).

3. Mai multe caracteristici și oferte ale site-ului nostru

În plus față de utilizarea pur informativă a site-ului nostru, oferim diverse servicii care pot fi utilizate dacă sunteți interesat. Pentru a face acest lucru, va trebui, în general, să furnizați alte informații cu caracter personal pe care le folosim pentru a furniza serviciul și pentru care se aplică principiile de prelucrare a datelor menționate mai sus.

În parte, utilizăm furnizori externi de servicii pentru a procesa datele dumneavoastră. Aceștia au fost atent selectați și angajați de noi și sunt constrânși de instrucțiunile noastre.

Mai mult, putem transmite datele dumneavoastră personale unor terțe părți, în cazul în care participarea la oferte, concursuri, contracte sau servicii similare sunt oferite de noi împreună cu parteneri. Veți primi informații suplimentare despre introducerea datelor dumneavoastră personale sau în descrierea ofertei.

În măsura în care furnizorii noștri de servicii sau partenerii noștri au sediul social într-o țară din afara Spațiului Economic European (SEE), vă vom informa cu privire la consecințele acestei circumstanțe în descrierea ofertei.

4. Utilizarea cookie-urilor

Acest site folosește următoarele tipuri de cookie-uri, al căror domeniu de aplicare și funcționare sunt explicate mai jos:

 • Cookies tranzitorii

 • Cookies persistente

Cookie-urile tranzitorii sunt șterse automat atunci când închideți browser-ul. Acestea includ în special cookie-urile de sesiune. Acestea stochează un așa-numit ID de sesiune, cu care diferite solicitări din browser pot fi atribuite sesiunii comune. Acest lucru va permite computerului dumneavoastră să fie recunoscut atunci când reveniți la site-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse atunci când vă deconectați sau închideți browser-ul.

Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o perioadă specificată, care poate diferi în funcție de cookie. Puteți șterge cookie-urile din setările de securitate ale browser-ului dumneavoastră în orice moment.

Puteți configura setarea browser-ului în funcție de dorințele dumneavoastră și, de exemplu, puteți refuza acceptarea cookie-urilor terțe sau a tuturor cookie-urilor. Vă informăm că este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile acestui site.

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a vă identifica în vizitele ulterioare dacă aveți un cont la noi sau pentru a evalua eficiența activităților de marketing, de exemplu, dacă sunteți direcționați prin intermediul unui site web de la un partener special sau printr-o reclamă specială. Aceste cookie-uri sunt stocate până la 30 zile.

Cookie-urile flash utilizate nu sunt detectate de browser, ci mai degrabă de plug-in-ul Flash. În plus, utilizăm obiecte de stocare HTML5 care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră. Aceste obiecte stochează datele necesare indiferent de browser și nu au o dată de expirare automată. Dacă nu doriți procesarea modulelor cookie Flash, trebuie să instalați un program add-on corespunzător, de exemplu „Better Privacy” pentru Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) sau Adobe-LFlash-Killer-cookie pentru Google Chrome. Puteți preveni utilizarea obiectelor de stocare HTML5 utilizând modul privat din browser. În plus, vă recomandăm să ștergeți manual în mod regulat cookie-urile și istoricul browser-ului.

5. Utilizarea magazinului nostru online

Dacă doriți să comandați în magazinul nostru web, pentru încheierea contractului este necesar să vă furnizați datele personale (numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail, data nașterii, numărul de telefon), de care avem nevoie pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră. Informațiile obligatorii necesare pentru prelucrarea contractelor sunt marcate separat, iar detaliile suplimentare sunt facultative. Prelucrăm datele furnizate de dumneavoastră pentru a vă gestiona comanda. În acest scop, putem transmite datele dumneavoastră de plată către propria noastră bancă. Temeiul juridic pentru aceasta este articolul 6 alin.1 lit. B din GDPR („executarea contractului”).

Puteți crea în mod voluntar un cont de client care ne va permite să stocăm datele dumneavoastră ulterioare pentru achiziții ulterioare, informațiile dumneavoastră anterioare și actuale despre comenzi și interacțiunea dumneavoastră cu Auto-Raifen GmbH SLTD:

Datele dumneavoastră despre clienți menționate mai sus.

Prezentare generală a comenzilor dumneavoastră finalizate și curente la Auto-Raifen GmbH SLTD cu detalii despre numărul comenzii, marcă, numele articolului, profil, dimensiune, număr, data comenzii, data livrării, starea livrării, detalii etc.

Sunt afișate ultimele date de conectare cu data, ziua și ora.

Costurile comenzii, adresa de facturare, adresa de livrare, istoricul comenzilor, informații privind programarea și starea, etc.

Când creați un cont sub „My Account”, datele pe care le furnizați vor fi stocate revocabil. Toate celelalte date, inclusiv contul dumneavoastră de utilizator, pot fi șterse întotdeauna în zona clientului. Temeiul juridic pentru utilizare este articolul 6 alin. (1) lit. F din GDPR („echilibrul intereselor”).

Putem procesa, de asemenea, informațiile pe care le furnizați pentru a vă informa cu privire la alte produse interesante din gama noastră sau pentru a vă trimite e-mailuri cu informații tehnice. Din cauza reglementărilor comerciale și fiscale, suntem obligați să vă salvăm datele despre adresă, plată și comandă pentru o perioadă de zece ani. Cu toate acestea, impunem restricții asupra prelucrării, adică datele dumneavoastră vor fi utilizate numai pentru a respecta obligațiile legale.

Procesul de comandă este criptat pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră personale de către terți, în special datele financiare.

6. Utilizarea rețelelor de socializare

În prezent, utilizăm următoarele plug-in-uri de social media: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Folosim așa-numita soluție cu două clicuri. Aceasta înseamnă că, atunci când vizitați site-ul nostru, nu sunt transmise inițial date cu caracter personal furnizorilor de plug-in-uri. Furnizorul plug-in-ului este recunoscut de logo-ul respectiv. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul plug-in-ului prin intermediul butonului. Numai dacă faceți clic pe câmpul marcat și astfel îl activați, furnizorul plug-in-ului va primi informațiile pe care le-ați accesat pe site-ul web corespunzător al serviciului nostru online. În plus, datele specificate în prezenta politică se transmit. În cazul Facebook, potrivit furnizorilor respectivi din Germania, adresa IP este anonimizată imediat după colectare. Prin activarea plug-in-ului, datele personale sunt transmise de dumneavoastră furnizorului respectiv de plug-in și stocate acolo (cu furnizorii din SUA). Deoarece furnizorul plug-in efectuează colectarea datelor în special prin intermediul cookie-urilor, vă recomandăm să ștergeți toate cookie-urile înainte de a face clic pe caseta gri prin intermediul setărilor de securitate ale browser-ului dumneavoastră

Nu avem nicio influență asupra operațiunilor de prelucrare a datelor și datelor colectate și nici nu suntem conștienți de amploarea totală a colectării datelor, de scopul prelucrării sau de perioadele de păstrare. De asemenea, nu avem informații cu privire la ștergerea datelor colectate de furnizorul plug-in.

Furnizorul plug-in stochează datele colectate despre dumneavoastră ca profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau design bazat pe nevoi ale site-ului. O astfel de evaluare se realizează în special (și pentru utilizatorii neconectați) pentru afișarea publicității bazate pe nevoi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveți dreptul să vă opuneți formării acestor profiluri de utilizator, prin care trebuie să contactați furnizorul de plug-in respectiv pentru a-l exercita. Prin intermediul plug-in-urilor vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele sociale și cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea plug-in-urilor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR („echilibrul intereselor”).

Transferul de date are loc indiferent dacă aveți un cont la furnizorul plug-in și sunteți conectat acolo. Dacă sunteți conectat la furnizorul plug-in-ului, datele dumneavoastră colectate de noi vor fi atribuite direct contului dumneavoastră existent la furnizorul plug-in-ului. Dacă apăsați butonul activat și, de exemplu, dacă asociați pagina, furnizorul plug-in stochează aceste informații și în contul dumneavoastră de utilizator și le partajează public cu persoanele de contact. Vă recomandăm să vă deconectați în mod regulat după utilizarea unei rețele sociale, dar mai ales înainte de a activa butonul, deoarece acest lucru va împiedica ca profilul dumneavoastră să fie mapat de furnizorul plug-in-ului.

Pentru mai multe informații privind scopul și amploarea colectării datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul plug-in-ului, vă rugăm să consultați declarațiile de confidențialitate prezentate de mai jos ale acestor furnizori. De asemenea, veți găsi informații suplimentare despre drepturile dumneavoastră și opțiunile de configurare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră

Adresele furnizorilor de plug-in respectivi și URL-ul cu notificările lor de confidențialitate:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA; http://www.facebook.com/policy.php; informații suplimentare despre colectarea datelor:

http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ca http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook s-a alăturat la scutul de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, SUA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google s-a alăturat la scutul de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SUA; https://twitter.com/privacy. Twitter s-a alăturat la scutul de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow RD, Menlo Park ca 94025, SUA, o filială a Facebook Inc. Informații privind confidențialitatea: https://help.instagram.com/155833707900388 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, ca 94066, SUA, o filială a Google LLC. Informații privind confidențialitatea și conformitatea cu Scutul de confidențialitate UE-SUA: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

III. Analiza web / publicitate online bazată pe utilizator

1. Utilizarea Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (Google). Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri” care sunt fișiere text stocate pe computerul dumneavoastră, care facilitează analiza modului în care utilizați site-ul nostru. Informațiile generate de cookie despre modul în care utilizați site-ul nostru sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo. În cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată de Google dacă este localizată în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte părți la acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este trimisă către un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului alte servicii legate de utilizarea site-ului web și utilizarea internetului.

Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu va fi combinată cu alte date Deținute de Google.

Puteți preveni stocarea cookie-urilor pe computerul dumneavoastră selectând setările corespunzătoare din browser. Dacă faceți acest lucru, cu toate acestea, nu veți fi capabil de a utiliza toate caracteristicile acestui site în măsura lor completă. În plus, puteți împiedica Google să colecteze datele privind utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa IP) generate de cookie, și, de asemenea, preveni prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil prin intermediul link-ului următor: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Acest site utilizează Google Analytics cu extensia „_anonimizeIp ()”. Prin urmare, adresele IP sunt procesate scurtat, ceea ce exclude orice referință personală. În măsura în care datele colectate cu privire la dumneavoastră primesc o referință personală, acestea vor fi imediat excluse, iar datele cu caracter personal vor fi șterse imediat.

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza și îmbunătăți în mod regulat utilizarea site-ului nostru web. Cu statisticile ne putem îmbunătăți oferta și o putem face mai interesantă pentru dumneavoastră ca utilizator. Pentru cazurile excepționale în care informațiile cu caracter personal sunt transferate către SUA, Google s-a alăturat la Scutul de confidențialitate UE-SUA, cadrul https://www.privacyshield.gov/EU-US. Temeiul juridic pentru utilizarea Google Analytics este articolul 6 alin.1 lit. F din GDPR.

Informații terță parte: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436?1001. Condițiile de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Prezentare generală a confidențialității: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și politica de confidențialitate: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Acest site utilizează, de asemenea, Google Analytics pentru analiza încrucișată a traficului vizitatorilor, care se realizează prin intermediul unui ID de utilizator. Puteți dezactiva analiza încrucișată a dispozitivului din „datele mele”, „datele personale” din contul dumneavoastră de client

Acest site utilizează, de asemenea, Google Analytics pentru analiza încrucișată a traficului vizitatorilor, care se realizează prin intermediul unui ID de utilizator. Puteți dezactiva analiza încrucișată a dispozitivului din „datele mele”, „date personale” în contul dumneavoastră de client în Google.

2. Optimizely

Folosim serviciul de analiză web „Optimizely”, Optimizely, Inc., 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, ca, 94105, SUA, pentru a îmbunătăți și dezvolta site-urile noastre web. Pentru aceasta testăm pagini individuale - de exemplu, pentru a găsi plasarea optimă a conținutului și pentru a colecta date statistice. Nu se colectează informații personale pentru acest lucru. Informațiile despre comportamentul dumneavoastră de utilizare a acestui site web sunt transmise anonim către Optimizely în SUA și stocate pe serverele lor. Temeiul juridic pentru utilizarea inserturilor este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR („echilibrul intereselor”).

Pentru informații privind politica de confidențialitate la Optimizely, a se vedea: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely s-a alăturat la Scutul de confidențialitate UE-SUA: https://www.privacyshield.gov/list. Puteți dezactiva Optimizely conform instrucțiunilor din următoarea legătură: https://www.optimizely.com/opt_out.

3. DoubleClick de la Google

Acest site web continuă să utilizeze instrumentul de marketing online DoubleClick de la Google. DoubleClick utilizează module cookie pentru a configura reclame relevante pentru utilizatori, pentru a îmbunătăți rapoartele de performanță ale campaniei sau pentru a împiedica un utilizator să vadă aceleași reclame de mai multe ori. Google utilizează un ID de cookie pentru a determina ce reclame rulează în care browser și le poate împiedica să fie afișate de mai multe ori. În plus, DoubleClick utilizează ID-uri cookie pentru a urmări conversiile legate de cererile de publicitate. Acesta este cazul în care un utilizator vede un anunț DoubleClick și mai târziu merge la site-ul agentului de publicitate cu același browser și cumpără ceva acolo. Potrivit Google, cookie-urile DoubleClick nu conțin informații de identificare personală.

Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browser-ul dumneavoastră stabilește automat o conexiune directă la serverul Google. Nu avem niciun control asupra întinderii și utilizării ulterioare a datelor, care sunt colectate prin punerea în aplicare a acestui instrument de către Google și vă informăm, prin urmare, în funcție de nivelul nostru de cunoștințe: Prin includerea DoubleClick, Google primește informațiile pe care le-ați accesat în partea relevantă a site-ului nostru sau pe care ați făcut clic pe un anunț de la noi. Dacă sunteți înregistrat într-un serviciu furnizat de Google, Google poate asocia vizita cu contul dumneavoastră chiar dacă nu sunteți înregistrat pe Google sau nu v-ați conectat, există posibilitatea ca furnizorul să vă găsească și să vă stocheze adresa IP.

Puteți preveni participarea la acest proces de urmărire în mai multe moduri: A) prin setarea software-ului browser-ului dumneavoastră în mod corespunzător, în special, suprimarea cookie-urilor terțe părți vă va împiedica să primiți reclame terțe părți; b) prin dezactivarea cookie-urilor pentru urmărirea conversiilor prin setarea browser-ului pentru a bloca cookie-urile din domeniul „www.googleadservices.com”, https://www.google.com/settings/ads, prin care această setare este ștearsă atunci când ștergeți cookie-urile; c) prin dezactivarea reclamelor bazate pe interese ale furnizorilor care fac parte din campania de auto-reglementare „About Ads” prin intermediul link-ului http://www.aboutads.info/choices, prin care această setare este ștearsă atunci când ștergeți cookie-urile; D) prin dezactivarea permanentă în browser-ul Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome sub link-ul http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vă informăm că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile acestei oferte în întreaga lor măsură.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera f din GDPR. Informații suplimentare despre DoubleClick de Google la https://www.google.de/doubleclick și http://support.google.com/adsense/answer/2839090, precum și despre protecția datelor de la Google în general: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternativ, puteți vizita site-ul Network Advertising Initiative (NAI) la http://www.networkadvertising.org. Google s-a alăturat la Scutul de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

De asemenea, folosim Google Remarketing. Acesta este un proces cu care am dori să vă contactăm din nou. Prin intermediul acestei aplicații, după ce vizitați site-ul nostru, puteți vedea reclamele noastre suprapuse pe măsură ce continuați să utilizați Internetul. Acest lucru se face prin intermediul cookie-urilor stocate în browser-ul dumneavoastră, prin care comportamentul dumneavoastră de utilizare este înregistrat și evaluat de Google atunci când vizitați diverse site-uri web. Acesta este modul în care Google determină vizita dumneavoastră anterioară pe site-ul nostru. O fuziune a datelor colectate în contextul remarketing cu datele dumneavoastră personale, care pot fi stocate de Google, nu are loc în conformitate cu declarațiile Google. În special, potrivit Google, în remarketing pseudonimizarea este pusă în aplicare.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este articolul 6 alin.1 lit. F din GDPR. Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate la Google aici: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy și https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ, puteți vizita site-ul Network Advertising Initiative (NAI) la adresa http://www.networkadvertising.org. Google s-a  alăturat la Scutul de confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Bing Ads (Urmărire conversie)

Utilizăm tehnologia de conversie Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA). Microsoft plasează un modul cookie pe computerul dumneavoastră dacă ați ajuns la site-ul nostru web printr-o reclamă Microsoft Bing. Atât Microsoft, cât și noi putem vedea dacă vizitatorii site-ului au venit pe site-ul nostru prin reclame pe Bing și au ajuns la o pagină de destinație stabilită anterior (pagina de conversie). Vedem doar numărul de utilizatori care au făcut clic pe un anunț Bing și au fost apoi redirecționați către pagina de conversie. Nu sunt partajate informații personale cu privire la identitatea vizitatorului site-ului. Puteți refuza setarea necesară unui cookie, de exemplu printr-o setare de browser care dezactivează în general instalarea automată a cookie-urilor. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră este articolul 6 alin.1 lit. F din GDPR („balanța de interese”). Pentru mai multe informații despre confidențialitate și cookie-uri la Microsoft Bing, vizitați site-ul Web Microsoft: http://privacy.Microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

De asemenea, folosim Bing Remarketing. Acesta este un proces cu care am dori să vă contactăm din nou. Prin intermediul acestei aplicații, după ce vizitați site-ul nostru, puteți vedea reclamele noastre suprapuse pe măsură ce continuați să utilizați Internetul. Acest lucru se face prin intermediul cookie-urilor stocate în browser-ul dumneavoastră, prin care comportamentul dumneavoastră de utilizare este înregistrat și evaluat de Microsoft atunci când vizitați diverse site-uri web. Acesta este modul în care Microsoft determină vizita dumneavoastră anterioară pe site-ul nostru. O fuziune a datelor colectate în contextul remarketing cu datele dumneavoastră personale, care pot fi stocate de Microsoft, nu are loc în conformitate cu declarațiile Microsoft. În special, potrivit Microsoft, în remarketing pseudonimizarea este pusă în aplicare.

Revizuire: 25 Mai 2018

Dacă apare un litigiu, legat de achiziție online, puteți utiliza site-ul:
© 2022 Powered by Now.bg